Kielce - informacje


193.415
mieszkańców Kielc
90.465
mężczyzn
102.950
kobiet

26.430
w wieku przedprodukcyjnym

115.126
w wieku produkcyjnym

51.859
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

599
zawarto małżeństw

1.557
urodzeń

2.661
zgonów

-1.104
przyrost naturalny
miasto Kielce
dochody

1.516.206.208
wydatki

1.555.925.760
struktura wydatków Kielc

1.020
0,000%
Leśnictwo

40.011
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

777.823
0,050%
Przetwórstwo przemysłowe

272.259
0,017%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

255.721.376
16,435%
Transport i łączność

63.274.976
4,067%
Administracja publiczna

438.358
0,028%
Turystyka

37.538.024
2,413%
Gospodarka mieszkaniowa

30.490.188
1,960%
Działalność usługowa

50.897
0,003%
Informatyka

1.022.848
0,066%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

179.900
0,012%
Obrona narodowa

42.698.380
2,744%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

527.822
0,034%
Wymiar sprawiedliwości

17.659.842
1,135%
Obsługa długu publicznego

1.299.156
0,083%
Różne rozliczenia

444.317.184
28,556%
Oświata i wychowanie

14.930.747
0,960%
Ochrona zdrowia

162.649.872
10,454%
Pomoc społeczna

14.462.859
0,930%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

54.756.904
3,519%
Edukacyjna opieka wychowawcza

78.006.584
5,014%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29.019.346
1,865%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27.951.332
1,796%
Kultura fizyczna i sport

277.401.536
17,829%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-03 06:38
REKLAMA
pogoda Kielce
7.4°C
wschód słońca: 04:27
zachód słońca: 20:44
Koronawirus
świętokrzyskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kielcach

kiedy
2023-06-05 19:00
miejsce
MASKA Incognito Club, Kielce, Rynek 5
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-10 19:00
miejsce
Kieleckie Centrum Kultury - Scena...
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-11 19:00
miejsce
Kieleckie Centrum Kultury - Scena...
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-12 17:00
miejsce
Kieleckie Centrum Kultury, Kielce,...
wstęp biletowany